Bilgi ve Rezervasyon +90242 345 88 88
 • KVKK

  KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KAPSAMINDA

  AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında King Turizm Otel İşl. Tic.San. A.Ş “Holiday Inn Lara Otel”  veri sorumlusu sıfatıyla ve kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda işin yürütümü sırasında gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesinde ve veri güvenliğinin sağlanması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Şirketimiz müşterileri, tedarikçileri, çalışanları tedarikçi çalışanları , ziyaretçileri, tedarikçi ve çalışan adayları, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile 6698 sayılı Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

  1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak King Turizm Otel İşl. Tic.San. A.Ş “Holiday Inn Lara Otel” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  Kişisel verileriniz;

  • Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde konaklayan misafirlerimize, ziyaretçilerimize, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,
  • Şirketimiz kişisel bilgilerinizi temel olarak otel rezervasyonlarınızın yapılması amacıyla
  • IHG Rewards Club programımızın devamlılığı , sadakat programlarının yürütülmesinin sağlanması ve yönetilmesi amacı ile
  • Şirketimizde konaklamadan önce rezervasyon onayı sonrasında  teyyid e-postası göndermek
  • Şikayet memnuniyet politikamız doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi değerlendirmek ve iyileştirmek amacı ile hizmetlerimiz hakkında düşüncelerini öğrenmek ve memnuniyet anketleri gönderebilmek için konaklama  sonrasında 
  • Yasaların izin verdiği ve alınan açık rızalar doğrultusunda, misafirlerimizin ve ilgili tarafların ilgisini çekeceğine inandığımız hizmetlerimizle ilgili olarak satış pazarlama faaliyetleri amacıyla
  • Şirketimizin yeni pazar araştırmaları yapması amacıyla
  • Şirketimizin kısa ve uzun vadeli planlarının, hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları prosedürlerinin  oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla,
  • Şirketimiz tarafından iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan durumların yerine getirilmesi, satış ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
  • Şirketimizde ortak veri tabanının kurulması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla,
  • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, şirketimiz nezdinde güvenliğin temini amacıyla,
  • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
  • Transfer faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla,
  • Şirketimizdeki mal ve hizmet satınalım süreçlerinin yönetilmesi amacıyla
  • Fiziksel mekan güvenliğinin ,işlem bilgisi güvenliğinin  sağlanması ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi  amacıyla
  • Mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması;
  • Finansal işlerin ilerlemesi ve raporlanması ile ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, işletme ve üretim güvenliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, işlenmektedir.
  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı

  Kişisel verileriniz, King Turizm Otel İşl. Tic.San. A.Ş “Holiday Inn Lara Otel “ tarafından üretilen  ürün ve  sağlanan hizmetlerin müşterilerimize tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamusal nitelikteki kuruluşlara ulaştırılması, teslim edilmesi, hukuki, sözleşmesel ve ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır.

  Bu çerçevede;

  • Rezervasyon detaylarınızı (adı, kalış tarihleri, üye iseniz bazı IHG Rewards Club bilgilerinizi ve üye olup olmadığınızı, üye iseniz üyelik düzeyinizi)bilgilerini rezervasyonunuzu gerçekleştirmek için IHG Otelleri ile
  • Bilgilerinizi işletmemizle ilgili hizmetlerin sağlanması, ayrıca ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesine yardımcı olması açısından, hizmet sağlayıcılarıyla paylaşacağız. Örneğin, pazar araştırması ve veri analizleri için bir hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcının ürününü kullanabilir ya da birlikte çalıştığımız online partnerlerimiz ile veri paylaşabiliriz; bu nedenle biz veya bizim adımıza online partnerlerimiz sizinle iletişim kurabilir ve kendi platformları veya diğer web siteleri ya da platformlar üzerinden size reklam servisi yapabilir. Bazı durumlarda yerel rıza gereklerine tabi olarak hizmet sağlayıcılarımız da çeşitli pazarlama kampanyalarımızda bize yardımcı olabilir. Bu şirketler, kişisel bilgilerinizi sadece bize bu hizmetleri sağlamak için gerektiği ölçüde kullanma yetkisine sahiptir.
  • Şirketimiz veri tabanının oluşturulması amacıyla üst yönetime
  • Otelimizde konaklayan misafirlerimizin sağlık problemleri olması durumunda 3.taraf özel sağlık hizmeti veren kuruluşlara ve IHG merkeze misafir güvenliği ve hukuki işlem yükümlülüğü içen iletilebilmekedir.
  • Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına,
  • Hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla adli mercilere ve diğer kamu kurumlarına,.
  • Şirketimizde kullanılan opera, concerto (holidex), merlin portal, eray soft, IHG My learning ,smart pay,Reward Club Source, Meddalia, HCM,IHG RFP,Loyalty Connect, Bordro PLUS, Portal,Logo Tiger,Micros, MC ,Portal Plus,My ID  ,Hotel Runner ,Net Tahsilat işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
  • İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,
  • Kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
  • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
  • Konaklayan misafirlerimizin ulaşımı için organizasyon şirketlerine,
  • Şirketimiz ürünlerinin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,
  • Çalışan hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara,
  • Şirketimizin kullandığı araçlara ilişkin kullanıcı bilgileri, lokasyon verileri ve diğer kullanım bilgileri ilgili satış, kiralama ve servis firmalarına,
  • Şirketimizin bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına,
  • Yurt içi ve Yurdışında faaliyet gösteren diğer IHG Grup otellerine ve IHG Merkeze aktarılmaktadır.
  • Özel nitelikli kişisel verilerinizin paylaşımı yapılmamaktadır.

   

  1. Kişisel Veriler ve  Toplama Yöntemi

  Kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.Bu maddeler çerçevesinde ; doğrudan,diğer kişilerden ,otomatik olarak, diğer IHG otellerinden ,seyahat acentaları ,sadakat programlarımız,web sitesi ve mobil uygulamamız kanalı ile alınmaktadır.


  Doğrudan: Rezervasyon sistemimiz üzerinden veya münferiden rezervasyon yapan ve sonrasında konaklayan misafirlerimizin aşağıdaki kişisel bilgilerini işleriz

  İsim ,Soy isim,doğum günü, e-posta adresi, ev ve iş adresi, telefon numarası, pasaport bilgileri ,uyruk,cinsiyet,görsel ve işitsel bilgiler ve ödeme kartı bilgileri,

  Sadakat Programından: IHG® Rewards Club numarası veya uçuş numarası gibi, hizmetlerimizden veya programlarımızdan ya da program partnerlerimizin hizmet veya programlarına üyelik bilgileri ,diğer dernek ve sivil toplum kuruluşu ve oda üyelik bilgileri,Oda türü, otelle ilgili spesifik talepler, rezervasyon sırasında tercih edilen diğer bilgiler,doğum günü ,evlilik yıl dönümü, havayolu veya oto kiralama üyeliğinizle ilgili bilgiler;Diğer IHG otellerinde konakladığınız tesis adı, konaklama tarihleri ve bazı durumlarda kalışınızın dolar cinsinden toplam tutarı (ve bazı durumlarda ilgili tesisteki harcamalarınızın madde madde dökümü).

   

  Diğer Kaynaklardan: Seyahat acenteleri, web siteleri, sizin adınıza rezervasyon yaptıran diğer kişiler (örn. bir aile üyesi, şirket temsilcisi), işvereniniz gibi diğer kişiler/kurumlar. Size  ve diğer misafirlerimize sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek için Holiday Inn Lara'nın sosyal medya sayfasında bir görüş bildirmeniz, ya da kamuya açık bir sosyal medya kaynağında Holiday Inn Lara  hakkında yorum yaptığınızda sosyal medya sayfalarından.

  Otomatik: Web sitemizi ziyaret ettiğiniz, mobil uygulamamızı veya sosyal medya sitelerimizi kullandığınızda ;ülke bilgileriniz, İnternet protokol ("IP") adresi, medya erişim kontrol adresi otomatik olarak alınabilir.

   

   

  Kişisel verileriniz(ziyaretçi ,tedarikçiler ,aday tedarikçi ve tedarikçi çalışan, ilgili taraflar için) İşin niteliğine göre değişebilmekle birlikte görsel ,sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda, Kimlik bilgileriniz,e-posta adresiniz,sertifika bilgileriniz,telefon numaranız,vergi kimlik numaranız şirketimizce ürün veya hizmetlerinin devamlılığı yasal şartların çizdiği sınırlar çerçevesinde,sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır.

  Bu çerçevede ilgili kişilerin yazılı ve sözlü başvuruları ile, internet ortamında otomatik yollar ile, fiilen kişisel başvurular ile, görüntü kaydedici cihazlar ile, e-posta yolu ile,web sitesi veya internet erişimi esnasında , yazılı sözlü ve telefon yoluyla yapılan başvurular ile, web tabanlı veya mobil uygulamalar ile, şirketimizden müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile, yasal yazışmalar ile, kişisel verileriniz işlenmektedir.

   

  1. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi 

  İş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerin,etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, iş sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketimizle  iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; Holiday Inn Lara  olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVK K.nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle King Turizm Otel İşl. Tic.San. A.Ş iletmeniz durumunda King Turizm Otel İşl. Tic.San. A.Ş talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, King Turizm Otel İşl. Tic.San. A.Ş “Holiday Inn Lara” tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince,

  kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları da içeren talebinizi www.hiantalyalara.com adresindeki formu doldurarak elektronik imzalı olarak info@hiantalyalara.com  veya formun imzalı bir nüshasını  Güzeloba Mahallesi 2290 Sok No:5 07230 Muratpaşa /ANTALYA adresinde bulunan King Turizm Otel İşl. Tic.San. A.Ş “Holiday Inn Lara” bizzat elden iletme, yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkınız mevcuttur.

  Holiday Inn Lara veri sorumlusu  olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranmak için yüksek hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın öngördüğü ve belirlediği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

  MENÜ
 • REZERVASYON
 • KVKK
 • KARİYER
 • ULAŞIM
 • GENEL BİLGİ
 • KONAKLAMA
 • YİYECEK & İÇECEK
 • OPEN LOBBY
 • FITNESS & SPA CLUB
 • HAVUZ
 • FOTO GALERİ
 • İLETİŞİM
 • TOPLANTI
 • FIRSATLAR
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 • REZERVASYON
 • ULAŞIM
 • İLETİŞİM
 • FIRSATLAR